قاضی یکی از شهرهای استان استان خراسان شمالی است. این شهر در بخش سملقان شهرستان مانه و سملقان قرار گرفته‌است و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۲٫۵۹۲ نفر جمعیت داشته‌است.

--تاریخچه --

در منابع قدیمی منطقه قاضی به صورت " غازی " نوشته شده است که معنی لغوی آن جنگجو یا مکان جنگجویان تعبیر می‌شود. خواچه رشیدالدین فضل الله همدانی در صفحه ۲۰ کتاب تاریخ مبارک غازانی مینوسد: امیر نوروز از سرداران غازان خان در سال ۶۹۱ ه. ق در سملقان ادرو زد و برآن شد تا با نوروزخان از مخالفان غازان خان که بخشی از خراسان شمالی را در اختیار داشت بجنگد. همچنین دکتر متولی حقیقی در صفحه ۲۷۱ کتاب تاریخ تحولات خراسان شمالی از آغاز تا انقلاب اسلامی، می‌نویسد: سملقان دارای مراتع سرسبز و اولنگ‌های متعددی بوده و اسب‌های معروفی داشته و سرزمین مناسبی برای اردو زدن لشکریان در مسیرهای لشکرکشی به شمار میرفته است. در حال حاضر علی‌رغم قطع جنگلهای طبیعی و تبدیل آن به اراضی کشاورزی، می‌توان باقی‌مانده آثاری از اوضاع طبیعی سملقان که در منابع فوق به آن اشاره شده، در جای جای سملقان مشاهده نمود.