خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1391/11/10

پروژه های اجرایی سال 93

پروژه های اجرایی سال 93،پروژه،93،عمران

پروژه های اجرایی سال 93

پروژه های اجرایی سال 93

/userUpload/images/IMG_1673.JPG

اجرای آبنما در بلوار شهید بهشتی

بلوار شهید بهشتی

سنگ فرش محوطه آرامستان 

رنگ آمیزی سرعتگیرها و بلوار

اجرای کانیوو و هدایت آبهای سطحی

موزائیک فرش پیاده روهای سطح شهر

 

برچسب ها:
نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: