خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1393/05/27

تصاویری از شهر قاضی

 

_

ساختمان شهردای قاضی

راهیمایی روز جهانی قدس/میدان امام خمینی

برچسب ها:
نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: