خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1393/08/21

شعری در مورد بخش سملقان

شعر سملقان توسط آقای علیرضا جعفری شورای اسلامی شهر قاضی

شعر سملقان توسط آقای علیرضا جعفری شورای اسلامی شهر قاضی

شعر سملقان توسط آقای علیرضا جعفری شورای اسلامی شهر قاضی

 

 

 

 

 

 

 

قاضی و سملقان

      شهر قاضی مرکز بخش سملقان کهن                                مرکز ترویج فرهنگ اصیل است و سنن

     نوزده فرزند رعنا شد عطایش چون پدر                              دیده بی منت به خدمت برنهاده چون گهر

     هریکی را دست یاری است دولتی کز اتحا د                       سرفراز با م استان خراسا ن وستا د

     قلعه ی خا نش به قد مت حرف اول را زند                       تپه ی باستانی و میراث وخشتش چون سند

     قریه زردش رخش نیلگون فلات قائم است                         چشمه سالان و اسپاکوی نشاطش دائم است

     بر کشانک فرق آن نور امام گلزار                                      دامن کوه و چراغ سبز ، نگاه از دل دار

     کز چمن بیدش چو برج بام این بخش سخاست                 قورخد آن کوه بلندش دست در دست خداست

      لنگر آن ترک دلیران غیور و پر عتاب                                چون حسینی اند و جان افشان و پا اند رکاب

    کا ستان آن قلب کوهستان بکر و پر شمیم                           مردمان صادق و زحمتکش و گرم و فهیم

     درکش آن فرزند زیبای طبعیت زنده باد                            باغ رضوان سملقان ، عمر آن پاینده باد

     درب طوفان سملقان هم تشی و هم قموست                    می کشد نعره زاینجا ، طوفانش در نخست

     حیدرآباد و زمانصوفی به خطی امتداد                            قریه آزادگانش وصل این بند و مفاد

     باشکلاته صحن آهو و پلنگ است ملک آن                       قرب اسپاخو کلیسایش هزاران را نشان

     قریه کوچک دلش شاد و فراخ از مهمان                              جوزک است و رهگذارش را همه وقت میزبان

    قریه چون در حصار کوه خدایش ماهر است                          راه پر صعبش چو می گوید سخن زان هاور است

    از عزیزآباد سخن آمد میان  دشت طلا                                آن سمنگان قدیم و زرگرش صید بلا

   قریه های کرد و بربر در بلوغ ، شهری جدید                         وحدتش را در تکامل شهر آوا شد پدید

    قامتت افراشته قاضی ! دشمنت افکنده باد                              نوزده فرزند در آغوش و لبت از خنده باد

   این حکایت از سملقان است زنقل جعفری                               وحدتش بینند خردمندان چو عطر قمصری

تقدیم به مردم خدوم و وفادار بخش سملقان  - شعر از علیرضا جعفری ( عضو شورای اسلامی شهر قاضی )  

نظرات بینندگان
12/12/2015 12:00:00 AM | روح انگیز مکرمی
624
668

خیلی زیبا وبا مفهوم وبا اشاره ها و استعا ره های زیبا از طبع والای شاعر حکایت دارد زنده و پاینده باشید به امید اثار زیبای دیگر.


نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: