خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1393/11/02

«اَللّهمَ صَلّّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ محمد»

یا رسول الله مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد اما با تکرار صلوات برتو ،‌نور حضورت در قلب خود احساس می کنیم. «اَللّهمَ صَلّّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ محمد»

              «اَللّهمَ صَلّّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ محمد»

«اَللّهمَ صَلّّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ محمد»

یا رسول الله

مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد

اما با تکرار صلوات برتو ،‌نور حضورت در قلب خود احساس می کنیم.

«اَللّهمَ صَلّّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ محمد»

 

برچسب ها:
نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: