خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1395/07/17

مشارکت در سرشماری لازمه پیشرفت ایران اسلامی

مشارکت در سرشماری لازمه پیشرفت ایران اسلامی

از تاریخ 3مهر ماه لغایت 24 مهر همه روزه انجام ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن در شهرداری قاضی بصورت رایگان انجام میپذیرد.

مشارکت در سرشماری لازمه پیشرفت ایران اسلامی

مشارکت در سرشماری لازمه پیشرفت ایران اسلامی

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: