خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1399/06/01

.

فرارسیدن ماه محرم برهمه شیعیان جهان تسلیت باد.

هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند با سرور آفتاب بیعت کردند رفتند و به دریای ابد پیوستند چون رود، به اصل خویش رجعت کردند

فرارسیدن ماه محرم برهمه شیعیان جهان تسلیت باد.

فرارسیدن ماه محرم برهمه شیعیان جهان تسلیت باد.

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: