عملکرد و اقدامات
صفحه شماره :1


برگزاری مسابقات جام دهه فجر

برگزاری مسابقات جام دهه فجر

مسابقه،فوتسال،فجر،قاضی،شهرداری

خلاصه ای  ازاهم فعالیتهای شهرداری در سال 93

خلاصه ای ازاهم فعالیتهای شهرداری در سال 93

خلاصه ای ازاهم فعالیتهای شهرداری در سال 93 اعتبارات سال 93 به دو دسته تقسیم می شود یکی اعتبارات از محل سفر مقام معظم رهبری و دیگری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای می باشد.

پیاده رو سازی و جدول گذاری سطح شهر

پیاده رو سازی و جدول گذاری سطح شهر

اجرای موزائیک فرش پیاده رو و جدول گذاری و هدایت آبهای سطحی معابر و کوچه ها

بهسازی گلزار شهدا

بهسازی گلزار شهدا

اجرای تسطیح و سنگ فرش گلزار شهدا با سنگ مالون و دیوار چینی و تقسیم بندی و همچنین نصب برج نوری جهت روشنایی محوطه

اجرای زیرسازی و آسفالت

اجرای زیرسازی و آسفالت

زیرسازی و آماده سازی کوچه شهید علیزاده جهت اجرای عملیات آسفالت

نقاشی و زیبا سازی معابر

نقاشی و زیبا سازی معابر

زیبا سازی دیوارهای سطح شهر با نقاشیهای زیبا

    شماره صفحات: 
  • [1]